Nacional d.o.o.

Briga za okoliš i zdravlje ljudi

Nacional d.o.o. u svojim promišljanjima i poslovnoj politici posebnu pažnju poklanja brizi za okoliš, a samim time i za zdravlje ljudi.

Svoja razvojna iskustva i poslovne uspjehe u području zbrinjavanja opasnog otpada Nacional d.o.o. stječe i razvija od 1998. godine.

Tvrtka Nacional posjeduje dozvole za zbrinjavanje 289 vrsta opasnog otpada. Nacional raspolaže sa dva skladište opasnog otpada, u Bjelovaru i Novom Virju.

Ovlašteni sakupljač opasnih otpada

Naše partnerstvo se proteže i na uspješno poslovanje sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH kroz poslove skupljanja otpadnih mazivih ulja, koja u partnerstvu sa grupom NEXE i njihovom tvrtkom Našice cement d.d. uspješno i sigurno zbrinjavamo kroz tehnološki postupak termičke obrade otpadnih voda mazivih ulja.

Nacional d.o.o. u djelatnosti zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog otpada: otpadni uljni filteri, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari; razne vrste apsorbera, sredstva za brisanje, otpad od čišćenja spremnika tekućih goriva, otpad iz čišćenja odvajača ulje/voda "separtora" i druge vrste opasnog otpada. Nacional d.o.o. uspješno surađuje s tvrtkama koji su lideri u uporabi ili zbrinjavanju opasnog otpada u Republici Hrvatskoj: INA d.d., Maziva Zagreb d.o.o., PUTO d.o.o., APO d.o.o., C.I.A.K. d.o.o., Zagreb petrol d.o.o. i drugi.

Naglašavamo i našu poslovnu suradnju s ovlaštenim Laboratorijima za ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava opasnog otpada: Zavod za Javno zdravstvo grada Zagreba, Cemtra d.o.o. i drugi.

Posebno želimo istaknuti naše poslovanje s više od 100 tvrtki posjednika/proizvođača opasnog otpada koje su odabrale upravo nas kao svog pouzdanog partnera za uspješno obavljanje zajedničke djelatnosti zbrinjavanja opasnog otada sukladno postavljenoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.


Tvrtka Nacional d.o.o. Bjelovar VAŠ pouzdani partner u gospodarenju otpadom!

Danas, u vrijeme masovne globalizacije, stav prema prirodi i njezinom okolišu, nije uvijek pozitivan. Stoga je tvrtka Nacional d.o.o. Bjelovar posebnu pažnju posvetila zdravom okolišu, a samim time i brigu za zdravlje ljudi. Tvrtka trenutno posjeduje dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom, i to 288 vrsta opasnog otpada.


Imajući na umu, zdrav okoliš i učinkovito poslovanje, Nacional d.o.o je ovih dana postao nositelj još jedne važne dozvole, za gospodarenje neopasnim proizvodnim otpadom.

Dozvola za gospodarenje neopasnim proizvodnim otpadom obuhvaća 210 vrsti otpada, kao što je otpadna plastika, piljevina, otpadni metal, fotografski papir i film, pepeo od izgaranja, muljevi od čišćenja, ogorine, otpad od cigli,crijepa i građevinskog materijala, otpadni beton i betonski mulj, otpad od zavarivanja, staklo, baterije, akumulatori i druge vrste proizvodnog otpada.

Posebno želimo istaknuti naše poslovanje s više od 100 tvrtki posjednika/proizvođača opasnog otpada koje su odabrale upravo nas kao svog pouzdanog partnera za uspješno obavljanje zajedničke djelatnosti zbrinjavanja opasnog otada sukladno postavljenoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom