Nacional d.o.o.

U okviru svoje djelatnosti tvrtka Nacional d.o.o. se bavi prijevozom i trgovinom naftnih derivata, motornih i industrijskih maziva, naftnog i polimernog bitumena, specijalnim čišćenjima spremnika goriva te zbrinjavanjem rabljenog motornog ulja i ostalog opasnog otpada.

Od 2002. godine tvrtka NACIONAL d.o.o. se bavi prodajom i prijevozom naftnog i polimernog bitumena za potrebe asfaltnih baza u Hrvatskoj.

Zbog kvalitetnije ponude bitumena našim kupcima, ugovorili smo distribuciju domaćeg bitumena iz INA-rafinerije, a vremenom smo je proširili i na inozemstvo tako da smo danas u mogućnosti isporučivati bitumen i iz rafinerija u Austriji, Mađarskoj, Poljskoj i Italiji, uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dokaze o kvaliteti.

U našem voznom parku nalaze se tri cisterne za prijevoz crne robe tako da uglavnom sami i dostavljamo bitumen do asfaltnih baza, što je, svakako, pogodnost, jer možemo pravovremeno reagirati na narudžbe naših kupaca i obaviti isporuku u traženom roku.

Narudžbe za isporuku dogovaramo i pismeno i usmeno, kako kupcima više odgovara.

Budući da cijena bitumena ovisi o promjenama cijena na svjetskom tržištu, mi pravovremeno, u pismenom obliku, informiramo kupce o svakoj promjeni, kako za domaći, tako i za bitumen iz uvoza.

Za detaljnije informacije i eventualne nejasnoće, molimo Vas da nazovete na telefon 043 221 070 ili fax 043 228 087. e-mail: nacional4@nacional-bj.com

Ukoliko želite provjeriti našu kvalitetu i pouzdanost u suradnji koju Vam nudimo, molimo Vas da se slobodno obratite našim poslovnim partnerima koji se bave Vašom djelatnošću:

Ceste d.o.o. Bjelovar

PZC d.o.o. Bjelovar

Kamenolom Gradec Našički Gradac

Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o. Zagreb

PZC Proizvodnja d.o.o. Koprivnica

APS d.o.o. Zagreb